LensFlairNi yw LensFlair, cwmni ffotograffiaeth sgrin werdd wedi ei leoli yng ngogledd Cymru. Os ydych chi'n edrych am rywbeth newydd a chyffrous i'ch digwyddiad chi am bris rhesymol, rydych chi yn y lle cywir!

Mae LensFlair wedi ei greu i gynnig rhywbeth gwahanol. Mae popeth o'r cyfarpar rydym yn ei ddefnyddio i'r llun yr ydych yn ei gael gennym yn wahanol i unrhyw beth yr ydych wedi ei weld o'r blaen.

Cliciwch ar y tabiau isod i ddysgu mwy am beth yr ydym yn ei wneud a beth allai LensFlair ei gynnig i chi:


Rydym wedi ychwanegu ychydig o steil i'r syniad o fwth lluniau.

Mae ein sustem yn ein galluogi i'ch rhoi tu mewn i'n cefndiroedd. Drwy ddefnyddio meddalwedd sydd weid ei ysgrifennu gennym ni, gallwn eich rhoi tu ôl, tu mewn, o gwmpas ac o flaen ein celfwaith i roi'r argraff eich bod chi wirioneddol yno, o fewn y llun.

Rydym yn cynnig cefndiroedd unigryw, wedi eu creu gennym ni yn arbennig i chi. Yn draddodiadol, mae bwth lluniau a ffotograffiaeth sgrin werdd wedi eu cyfyngu i gynnig un templed ar gyfer pob digwyddiad. Rydym ni wedi cyffroi pethau ychydig, ac rydym yn gallu cynnig dewis o nifer o gefndiroedd unigryw i'ch gwestai.Y tri cham at esblygiad

Mae cael eich llun gyda LensFlair mor hawdd â 1-2-3:Un: Gwenwch! Sefwch o flaen ein sgrîn werdd i ni gael tynnu eich llun...mae propiau ar gael os yr ydych yn dymuno.

Dau: Dewiswch pa gefndir yr hoffech ac mi wnaiff ein staff y gweddill, drwy ychwanegu ychydig o steil i'ch llun o fewn un o'n cefndiroedd.


Tri: Pan yr ydych yn hapus gyda'ch delwedd orffenedig fe wnawn ni ei brintio allan yn y fan a'r lle fel llun 6x4" o ansawdd uchel a'i roi o fewn ffolder gwarchodol i chi ei gludo i ffwrdd. Mae'r holl broses, o dynnu llun i dderbyn print, yn cymryd 30 eiliad yn unig!

Rydym yn dylunio pob cefndir ein hunain...nid ydym yn defnyddio templedi bwth lluniau cyffredinol.

Pan yr ydych yn hurio LensFlair byddem yn creu celfwaith yn arbennig i'ch digwyddiad chi ac yn cyfateb i'ch gofynion chi. Gallwn greu unrhyw gefndir, bydded o'n sin o hoff ffilm, ail-feddylied o glawr albwm enwog neu ddreifio car clasurol...fe allwn ei wneud. Os oes gan eich digwyddiad thema, fe wnawn weithio gyda chi i greu lluniau gwych fydd eich gwestai yn eu trysori.

Gyda'ch dychymyg chi a'n expertise ni mae'r posibiliadau yn ddiddiwedd, felly rydym wedi sicrhau fod ein sustem yn gallu cynnig nifer o opsiynau gwahanol ar unwaith. Mae hyn yn cynnwys opsiynau 4-mewn-1, du a gwyn a sepia. Am deimlad hyd yn oed mwy personol pam ddim ychwanegu manylion o'ch digwyddiad megis enwau, dyddiadau a lleoliadau yn eich dewis chi o ffont a steil?Mae ein sustem yn eich galluogi i newid o un cefndir i un arall heb oedi. O lun grŵp i lun unigol â thema i lun stiwdio ar gyfer cyplau, mae rhyw at ddant pawb. Methu dewis pa gefndir i'w gael? Pam ddim ei cael i gyd? Mae pob un o'n pecynnau yn cynnwys nifer diddiwedd o brintiau.

Nid ydym yn hoffi bwth lluniau! Mae ein sustem yn darparu profiad mwy cymunedol gyda hwyl i bawb sydd yn cael tynnu llun ac sydd yn gwylio.

Mae digwyddiadau a dathliadau i gyd am bobl yn dod at ei gilydd, ac mae ein sustem ni yn caniatáu i grwpiau mawr o bobl gael llun a'i gilydd (ein record bresennol yw 27 o bobl! Fedrwch chi ei guro?). Mae o hefyd yn fwy o adloniant gan fod pawb yn cael gweld beth sydd yn mynd ymlaen ac yn eu hannog i gymryd rhan...pam ei guddio y tu ôl i'r llen?! Yn bwysicach na dim, nid yw ein sustem bwth agored yn gwahardd neb, drwy ganiatau mynedia i ddefnyddiwyr cadair olwyn a phobl sydd â anghenion symudol.

Oherwydd mae'r sustem a'r sgrin ar wahân fe allwn gadw ein footprint mewn digwyddiadau mor fach â phosib. Mae ein holl gyfarpar yn cymryd llai o le na bwth ac y gallwn weithio mewn lle mor fach â 1.5m x 2m!

Mae hyblygrwydd ein sustem yn golygu y gallwn weithio tu allan. Gyda help ein gasebo LensFlair gallwn fynychu digwyddiadau cyhoeddus byw megis diwrnodiau hwyl i'r teulu, cyngherddau cerddoriaeth byw, carnifalau, ffeiriau gaeafol a lansiadau corfforaethol yn ychwanegol i ddigwyddiadau mwy traddodiadol fel priodasau a phartïon preifat.

Newid Iaith: English
CPD       |  Telerau ac Amodau  |  Polisi Preifatrwydd

Hawlfraint © 2017 LensFlair